Tilmeld dig Betalingsservice

 

Midtjyllands Avis - historien bag

 

Silkeborg Avis er Silkeborgs ældste avis. Den udkom første gang 6. maj 1857 og var den gang et »Politisk- og Avertisementsblad«. Den havde 4 sider og udkom i begyndelsen 2 gange om ugen. Det redaktionelle indhold var en blanding af nyheder fra ind- og udland uden noget særligt fokus på Silkeborg. Muligvis fordi byen på dette tidspunkt havde en så overskuelig størrelse, at det ikke var svært at følge med.

 

Avisen blev grundlagt af bogtrykker Frederik Listoe, som dog allerede i 1862 overdrog den til Hans Simon Sørensen. Listoe havde haft ambitioner om at leve af at udgive avisen. Men han havde ikke noget politisk sigte. Det havde H.S. Sørensen derimod, der gjorde avisen til et lokalt debatblad.

 

I 1872 ændredes navnet til Silkeborg Avis og lagde vægt på at være »nyttig, uafhængig, frisindet og folkeoplysende«.

 

Allerede i 1874 fik Silkeborg Avis sin første konkurrent i byen i form af Silkeborg Dagblad, der blev udgivet af Jyllands-Posten. Det blev dog hurtigt opgivet og Silkeborg Dagblad lukkede igen i 1875.

 

Silkeborg Avis var dog ikke alene på scenen længe, da der igen i 1884 og 1889 kom konkurrenter til byen. De to var Silkeborg Folkeblad, der kom i 1884, og Silkeborg Dagblad, der kom igen i 1889, begge drevet fra Århus. Hvor Folkebladet mest tog læsere på landet i de mindre husmandssteder, gik Dagbladet direkte efter Silkeborg Avis’ annoncemarked og udfordrede på den måde den gamle avis. Dagbladet havde mest stof om Århus, men vandt alligevel indpas, blandt andet på grund af en mere professionel fremtoning, da den store avis i Århus havde både journalistik og penge i ryggen.

 

Silkeborg Avis førte en hård debattone med Silkeborg Dagblad, som redaktør Sørensen kaldte »Højreaftrykket« med henvisning til, at det kom fra Århus og var konservativ, mens Silkeborg Avis var liberal.

 

I 1902 fik Silkeborg Avis endnu en konkurrent - Silkeborg Socialdemokrat. For en kort tid havde Silkeborg således hele paletten af »fire-parti-pressen« med et dagblad for hver af tidens betydende partier. Silkeborg Avis og Folkebladet repræsenterede Venstre og de tanker, der senere førte til dannelsen af Det Radikale Venstre, mens Dagbladet var Højres avis og Silkeborg Socialdemokrat talerør for Socialdemokratiet.

 

Det varede dog kun til 1903, hvor Folkebladet gik sammen med Silkeborg Avis. I 1911 fik byen dog igen et blad, der bekendte sig til Det Radikale Venstre, da Silkeborg Venstreblad begyndte at udkomme.

 

Silkeborg Avis lå herefter i evig debat med Socialdemokraten. De to aviser havde altid plads til kritik af hinanden i spalterne. Kampen kom i høj grad til at stå om sociale spørgsmål. Silkeborg Avis havde ofte øje for den økonomiske vinkel og var generelt bekymret over, hvilke udgifter kommunekassen påtog sig.

 

Op gennem 20’erne og 30’erne blev det mere og mere klart, at en by som Silkeborg ikke kunne bære flere aviser, og efterhånden stod Silkeborg Avis tilbage som hele byens og egnens avis, der havde plads til flere synspunkter, og kun den socialdemokratiske presse holdt stand.

 

Silkeborg Avis udviklede sig til en moderne avis og fik med tiden flere sider. Den dækkede i den forreste del af avisen det nationale og internationale og bragte ledere som kommenterede disse emner, og havde længere omme i avisen nyheder fra de forskellige byer som avisen dækkede. Med tiden kom der også mere specialstof med så som Motornyt eller Bygge og Bo. Den var dermed for alvor blevet en såkaldt »omnibusavis« - en upolitisk avis, hvor alle kunne stige på.

 

I 1971 lukkede den socialdemokratiske avis, der til sidst udkom under navnet Jydsk Aktuelt, og herefter var det for alvor vigtigt, at Silkeborg Avis rummede alle synspunkter.

 

Fra mandag 26. august 1974 ændrede Silkeborg Avis navn til Midtjyllands Avis, og ud over Silkeborg dækkede den byer som Hammel, Ry, Galten, Bjerringbro og Kjellerup. Avisen var nu for alvor blevet regional.

 

Midt i marts 2003 flyttede Midtjyllands Avis fra sine traditionsrige redaktionslokaler på Vestergade 30 til nyrenoverede lokaler på Papirfabrikken 18. Bortset fra sine første år havde Avisen ligget på Vestergade fra 1867 og frem til 2003.

 

Bladets format har skiftet flere gange, men i en lang årrække dominerede det store broadsheet-format, der den 14. april 2011 blev afløst af det nuværende tabloidformat.

 

Fra 1862 til 1998 var avisen ejet af familien Sørensen i fire generationer. Derefter ophørte familieforetagenet, da avisen i 1998 blev solgt til Morgenavisen Jyllands-Posten. Senere har forskellige ejere været inde over, herunder Herning Folkeblad, der i 2013 overtog aktierne, da de øvrige ejere (JP-Politikens Hus, Vejle Amts Folkeblad / Fredericia Dagblad og Horsens Folkeblad) ønskede at sælge. Avisen er således i dag en del af Mediehusene Midtjylland sammen med Herning Folkeblad og Ikast Avis.

 

Mediehuset i Silkeborg står ikke kun for driften af dagbladet Midtjyllands Avis, men også for ugeaviserne Ekstra-Posten, Kjellerup Tidende, Den Lokale Avis, Ry Ugeavis, Fjends Folkeblad og Uge-Avisen Karup. På nettet findet sitet midtjyllandsavis.dk, mens mediehusets radio både dækker over Radio Silkeborg og Radio Alfa Silkeborg. Med sine forskellige medier rammer mediehuset ca. 9 ud af 10 borgere i Silkeborg-området.