Tilmeld dig Betalingsservice

 

Abonnementsvilkår for Midtjyllands Avis

i kraft fra 16. december 2020


1 GENERELT OM ABONNEMENTER HOS MIDTJYLLANDS AVIS 
Disse abonnementsvilkår er gældende for abonnement på den trykte avis Midtjyllands Avis, der udbydes af Silkeborg Avis A/S.  
Kun personer over 18 år kan afgive ordre på et abonnement på Midtjyllands Avis.  
Du erklærer og bekræfter med din ordreafgivelse, at du er fyldt 18 år. 

2 KØB AF FORTLØBENDE ABONNEMENT 
Abonnement tegnes som et fortløbende abonnement, der træder i kraft på oprettelsesdatoen, og abonnementet fortsætter indtil det opsiges. Opsigelse skal ske i overensstemmelse med vilkårene, der er angivet under punkt 4 nedenfor. 

 

Hvis abonnementet er oprettet som del af en kampagne, gælder de særlige kampagnevilkår i tillæg til disse abonnementsvilkår. Efter udløb af en kampagneperiode overgår abonnementet automatisk til et almindeligt abonnement, som alene er underlagt disse abonnementsvilkår. 

 

I forbindelse med dit køb af et abonnement sender vi dig en række servicebeskeder pr. e-mail. Disse servicebeskeder har til formål at sikre, at du får fuld udbytte af dit abonnement. Ønsker du ikke disse servicebeskeder kan du nemt klikke på afmeld i bunden af vores e-mail. Har vi ikke din e-mail adresse sender vi et enkelt brev pr. alm. post. Ønsker du et eller flere af vores nyhedsbreve, kræver dette en særskilt tilmelding.

3 ADGANG TIL DIGITAL
Når du køber TOTAL- eller KOMBI-abonnement på Midtjyllands Avis (tryk) får du samtidig, som en del af abonnementet, adgang til midtjyllandsavis.dk DIGITAL i hele abonnementets løbetid. For at opnå adgang til dette indhold skal du på midtjyllandsavis.dk oprette en brugerprofil og acceptere brugervilkår. Brugerprofil/logind må ikke deles udenfor brugerens husstand. Abonnement på enkeltdag(e) af den trykte udgave af avisen, giver ikke adgang til DIGITAL.

4 OPSIGELSE AF ABONNEMENT 
Et abonnement kan, når der er gået 5 måneder efter abonnementsaftalens indgåelse, til enhver tid opsiges med minimum 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Ønsker du at abonnementet skal ophøre til eksempelvis den 1. november, skal opsigelsen være afgivet senest den 30. september. 

Opsigelse skal ske til kundecentret – enten på telefon 86 82 13 70 eller ved almindeligt postfremsendt brev, eller pr. e-mail til [email protected]  


Kundecentrets åbningstider er mandag til torsdag kl. 8.00 – 16.00 og fredag kl. 8.00 – 15.30. Kontaktoplysninger på kundecentret fremgår endvidere under punkt 16 nedenfor. 

 

Manglende indbetaling eller afmelding af girokort, betalingsservice, kreditkort eller MobilePay har, uden samtidig opsigelse til Mediehuset, ikke retsvirkning som opsigelse af abonnement.
Når abonnementet er opsagt, ophører abonnementet ved udløb af opsigelsesperioden. 


Har abonnenten på tidspunktet for opsigelsen betalt for en periode, som ligger efter abonnement aftalens ophør, tilbagebetales denne del straks. Ved opgørelsen af beløbet, der skal tilbagebetales, fastsættes stk. prisen pr. avis der er leveret i den betalingsperiode, hvori abonnement aftalen bringes til ophør, i forhold til den pris, der gælder for den længste tilbudte betalingsperiode, der kunne afsluttes inden abonnement aftalens ophør. Har abonnenten eksempelvis valgt en 6 måneders betalingsperiode og opsiges aftalen til ophør 3 måneder inde i en betalingsperiode, beregnes stk. prisen for leverede aviser i den sidste betalingsperiode ud fra, at abonnenten havde valgt en 3 måneders betalingsperiode.  


5 PRIS OG BETALINGSVILKÅR 

Den oplyste abonnementsafgift opkræves forud for den betalingsperiode du har valgt blandt de tilgængelige ved indgåelse af abonnementsaftalen. For nogle abonnementsprodukter gælder det, at jo længere betalingsperiode du vælger, des billigere bliver stk. prisen pr. avis. Betalingsperioden kan efterfølgende ændres ved henvendelse til kundecentret og med virkning fra førstkommende nye betalingsperiode. 


Eventuelle kampagnetilbud er forbeholdt nye kunder, og sådanne kampagnetilbud kan derfor ikke benyttes af eksisterende kunder. Kampagnetilbud kan ligeledes ikke benyttes, hvis en person i husstanden indenfor de seneste 12 måneder har haft et abonnement på udgivelsen, som kampagnen vedrører. 

 

Abonnementet kan betales via girokort eller via betalingsservice. Ved betaling via girokort, kan der opkræves et girogebyr pr. udsendte regning bortset fra første regning i abonnementsperioden. Oplysningerne til brug for tilmelding til betalingsservice fremgår af girokortet, der fremsendes ved abonnementsaftalens indgåelse og oplysningerne kan endvidere fås ved henvendelse til kundecentret.  

 

Ved overskridelse af betalingsfristen, suspenderes yderligere leveringer af avisen, indtil betaling er modtaget. 

6 LEVERING 
Levering af Midtjyllands Avis sker til abonnentens adresse senest: 
Mandag - fredag kl. 17.00, lørdag kl. 8.00. 

Leveres Midtjylland Avis mod forventning ikke til tiden, kan du kontakte Serviceteamet på tlf. 96 26 25 75 mandag - fredag i tidsrummet kl. 17.00 – 18.00. Lørdag i tidsrummet kl. 8.00 – 10.00. 
Serviceteamet vil derefter sørge for, at din avis bringes ud hurtigst muligt. Reklamationsavis kan alternativt afhentes hos udvalgte forhandlere. Der kompenseres ikke herudover for forsinkede udgivelser. 


Købes abonnement til en leveringsadresse udenfor avisens normale distributionsområde, vil levering ske med post. Avisen kan i sådanne tilfælde først forventes leveret dagen efter udgivelsesdagen. 


7 UDKOMMER AVISEN IKKE 
Udkommer avisen ikke på en udgivelsesdag, forlænges abonnementsperioden med én udgivelse for hver dag avisen ikke er udkommet. Der kompenseres ikke herudover for manglende udgivelser. 

8 OPBEVARING AF INDGÅEDE AFTALER OG SPROG 
Midtjyllands Avis opbevarer ikke den indgåede aftale om abonnement på en sådan måde, at den er tilgængelige for dig efterfølgende. Vi har ikke mulighed for at sende dig en kopi efterfølgende, og vi opfordrer derfor til, at du gemmer det modtagne velkomstbrev til eventuel senere brug. 


De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan dog altid udleveres på anmodning. 

 

Aftalen indgås på dansk. 

9 FORTRYDELSESRET 
Hvis du handler som forbruger i købelovens forstand, har du 14 dages fortrydelsesret på indgåelse af selve abonnementsaftalen. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du fysisk modtager den første avis. 
Hvis den sidste dag for udnyttelse af fortrydelsesretten falder på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, 24. december eller 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal fortrydelsesformularen vedlagt velkomstbrevet udfyldes og indsendes, eller du skal på anden utvetydig måde meddele os om, at du udnytter din fortrydelsesret.

 

Du kan ikke udnytte fortrydelsesretten ved at afvise avisen ved modtagelse, med mindre du også meddeler kundecentret på utvetydig måde, at du vil udnytte din fortrydelsesret. 


Senest 14 dage efter vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse, tilbagebetaler vi alle beløb modtaget i forbindelse med købet af abonnementet, inklusive gebyrer, dog fratrukket betaling for de aviser vi allerede har leveret til dig, inden vi modtog din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. Prisen for de leverede aviser i fortrydelsesperioden opgøres til prisen i løssalg for de leverede aviser. 


Tilbagebetaling sker ved bankoverførsel. Vi har derfor brug for at få oplyst dit kontonummer i et dansk pengeinstitut. 
 
10 FLYTTESERVICE OG LEVERING TIL FERIEADRESSE 
Du kan frit og uden omkostninger ændre leveringsadressen enten permanent eller for en periode. Leveringsadressen skal dog være indenfor Danmarks grænser. 
Forsendelse til udlandet kan kun ske mod forudbetaling af porto. 


Adresseændringen skal meldes til kundecentret senest 5 dage før ændringen skal træde i kraft. 


Midlertidig adresseændring (ferieflytning) skal være for mindst 5 dage. 


Kontaktoplysninger på kundecentret findes under punkt 16 nedenfor. 
Ændres leveringsadressen til en adresse udenfor avisens distributionsområde, vil levering ske med post. Avisen kan i sådanne tilfælde først forventes leveret dagen efter udgivelsesdagen. 

11 BEROSTILLELSE AF LEVERING 
Skal du på ferie - eller på anden vis være væk hjemmefra - og ønsker et midlertidigt stop i leveringen af papiravisen, kan du sætte leveringen af papiravisen i bero. Du har stadig fuld adgang til e-avisen, herunder også e-avis arkivet, hvor du kan finde tidligere udgaver af avisen. Abonnementet forlænges ikke, når levering af papiravisen er sat i bero. Berostillelse meldes til kundecentret senest 5 dage før ændringen skal træde i kraft. Kontaktoplysninger på kundecentret findes under punkt 16 nedenfor. 

12 ÆNDRING AF ABONNEMENTSVILKÅR FOR MIDTJYLLANDS AVIS OG INDHOLD I AVISEN 
Midtjyllands Avis kan til enhver tid ændre de til enhver tid gældende abonnementsvilkår. De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan altid findes på Midtjyllands Avis hjemmeside. 
Midtjyllands Avis kan uden varsel ændre i indholdet og omfanget af den trykte avis Midtjyllands Avis.

13 ANSVARSFRASKRIVELSER 
Midtjyllands Avis tilstræber at levere en fejlfri service under abonnementet, og uden forsinkelser i omdelingen af avisen. 
Midtjyllands Avis erkender, at fejl og forsinkelser kan forekomme og Midtjyllands Avis fraskriver sig ansvaret for alle økonomiske tab, som abonnenten måtte lide som følge af mangler eller forsinkelse i levering af ydelser under det købte abonnement. Ansvarsfraskrivelsen omfatter også tab som måtte opstå som følge af brug af materiale publiceret i Midtjyllands Avis. 
I det omfang købeloven fastsætter ufravigelige regler for forbrugerkøb finder disse fortsat anvendelse. 
 

14 BEHANDLING AF PERSONDATA 
Når du køber et abonnement til Midtjyllands Avis, registrerer vi visse personoplysninger om dig. Dette er navn, adresse, kontaktoplysninger og eventuelle alternative leveringsadresser. 

 

Personoplysninger bruges til at gennemføre købet af abonnement og levering af avisen til dig. Oplysningerne bruges herudover til at få større kendskab til dig og øvrige abonnenter. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer. 


Du accepterer med indgåelse af abonnementsaftalen også, at alle juridiske enheder, der indgår i koncern med Silkeborg Avis A/S eller hvor Silkeborg Avis A/S i øvrigt har en ejerandel, samt øvrige juridiske enheder, som indgår i samme koncern som disse selskaber må behandle dine persondata. Behandlingen kan kun ske indenfor dit afgivne samtykke, som dette fremgår i afsnittet ovenfor. 

 

Vi behandler og videregiver ikke herudover dine personoplysninger medmindre vi har dit samtykke, eller medmindre sådan behandling i øvrigt er tilladt efter persondatalovens regler. 

15 OPHAVSRET 
Alt indhold i Midtjyllands Avis er ophavsretligt beskyttet. 


Materiale må alene anvendes i overensstemmelse med disse abonnementsvilkår. Midtjyllands Avis stiller materialet indeholdt i avisen til rådighed for læsning, og materialet må ikke kopieres eller på anden måde være genstand for eksemplarfremstilling udover til privat og personlig brug, som er tilladt efter ophavsretsloven. Materialet må tilsvarende ikke videregives til tredjemand eller på anden måde gøres tilgængelig for almenheden. 


Det er tilladt at printe artikler, billeder og andet indhold til eget privat og personlig brug. Erhvervs-abonnenter må ikke printe materiale til brug for virksomhedens medarbejdere, eller til anden kommerciel brug i øvrigt. Tilsvarende må der ikke ske videreformidling i elektronisk eller digital form af indhold fra avisen.

 

Enhver anden brug af materialet, herunder kopiering/eksemplarfremstilling og tilgægeliggørelse for almenheden kræver forudgående samtykke fra Midtjyllands Avis.

 

Brug af indhold i strid med disse abonnementsvilkår udgør en ophavsretskrænkelse.
 
16 KUNDECENTER 
Alle henvendelser vedrørende abonnementet bedes rettet til kundecentret. 

Midtjyllands Avis kundecenter: 
Telefon: 86 82 13 70 
E-mail: [email protected]
Kundecentrets åbningstider for telefonisk henvendelse: 
Mandag til torsdag: 8.00 – 16.00, fredag: 8.00 – 15.30 


17 TVISTER 
Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole. 


18 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 
Abonnementsaftalen indgås med Midtjyllands Avis hvis fulde virksomhedsnavn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysninger er: 

Silkeborg Avis A/S, Papirfabrikken 18, 8600 Silkeborg 
CVR-nr.: 66921328 
Telefon: 86 82 13 00

e-mail: [email protected]