Midtjyllands Avis

 

Midtjyllands Avis har hovedsæde i Silkeborg og lokalredaktioner i henholdsvis Favrskov, Bjerringbro, Ry, Galten og Skanderborg

 

Desuden udgives ugeaviserne EkstraPosten, Kjellerup Tidende, Ry Ugeavis, Den Lokale Avis og Folkebladet

 

 

Redaktioner - kontaktinfo:

 

 

Silkeborg silkeborg@mja.dk 86 82 13 00
Kjellerup kjellerup@mja.dk 86 88 10 00
Bjerringbro bjerringbro@mja.dk 87 64 80 00
Favrskov favrskov@mja.dk 87 64 80 00
Ry ry@mja.dk 87 70 20 70
Galten galten@mja.dk 87 70 20 70
Skanderborg skanderborg@mja.dk 87 70 20 70
Ekstra Posten epredaktion@mja.dk 86 82 13 00
Sport sport@mja.dk 86 82 13 00
Online web@mja.dk 86 82 13 00