Kjellerup Tidende

 

Søndergade 21
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 10 00

E-mail kjellerup@mja.dk
 
 

Rasmus Viuff Rasmus Viuff
Egnsredaktør

E-mail: viuff@mja.dk
Tlf. direkte:   87 22 84 62
Morten Hallstrøm Morten Hallstrøm
Journalist

E-mail: mha@mja.dk
Tlf. direkte:   87 22 84 59
Lena Tversted Lundsgaard Lena Tversted Lundsgaard
Medie­koordinator

E-mail: tversted@mja.dk
Tlf. direkte:   87 22 84 31